Programa d'actes

Selecciona el tipus d'acte (opcional)

Divendres, 29 d'abril de 2022

09:00 a 14:00 Centres escolars de la vila

Visita de Sant Jordi i la Princesa

Els protagonistes de la nostra festa visiten a tots els infants de la nostra Vila.