Els protagonistes

Aquesta plana vol ser un homenatge a totes aquelles persones que al llarg de la seva vida, han posat un granet d'arena col·laborant amb la Setmana Medieval. Serveixi a tall d'exemple i homenatge, aquest recull històric de totes les persones que han interpretat algun dels papers protagonistes de la festa:

 

PERSONATGES 2023

 • REI: Jaume Farré
 • REINA: Lluci Martínez
 • PRINCESA: Maria Franquès Rosselló
 • ST.JORDI: Albert Ruiz Sigró
 • C.VILAFRANCA: Ivanka Gasco i Jordi Garrido
 • C.ALENYÀ: Elisenda Garcia i Jordi Albalat
 • C.GENER: Aida Rovira i Ramon Ferrayuoli
 • VEGUERS: Laura Torrell i Diego Martínez

PERSONATGES 2022

 • REI: Joan Anton Font
 • REINA: M. Serra Balanyà
 • PRINCESA: Anna Cubero Balcells
 • ST.JORDI: Josep Maria Roca Chapinal
 • C.VILAFRANCA: Gisela Monago i Sergi Guasch
 • C.ALENYÀ: Judit Albalat i Jesús Martínez
 • C.GENER: Mariona Figueras i Sergi Alberton
 • VEGUERS: Xavier Carreras i Dolors Abel

PERSONATGES 2021

 • REI: Salvador Masdéu
 • REINA: Victoria Mateu
 • PRINCESA: Carla Farré
 • ST.JORDI: Marc Català
 • C.VILAFRANCA: Anna Rivera i Josep Maria Remolà
 • C.ALENYÀ: Judit Albalat i Jesús Martínez
 • C.GENER: Rosa Vendrell i Jordi Puigdengoles
 • VEGUERS: Xavier Carreras i Dolors Abel

 

PERSONATGES 2020 (edició suspesa)

 • REI: Salvador Masdéu
 • REINA: Victoria Mateu
 • PRINCESA: Anna Navarro
 • ST.JORDI: Ussama Cantillo
 • C.VILAFRANCA: Anna Rivera i Josep Maria Remolà
 • C.ALENYÀ: Jordi Sans i Adelaida Serret
 • C.GENER: Rosa Vendrell i Jordi Puigdengoles
 • VEGUERS: Xavier Carreras i Dolors Abel

PERSONATGES 2019

 • REI: Paulino Gascón
 • REINA: Carmen Núñez
 • PRINCESA: Míriam Ortín
 • ST.JORDI: Ramon Solanes
 • C.VILAFRANCA: Abraham Casanovas i Marcela Bouchnerova
 • C.ALENYÀ: Jordi Vallverdú i Carme Montserrat
 • C.GENER: Gerard Llopis i Vanesa Roselló
 • VEGUERS: Ramon Bové i M. Teresa Dulcet

PERSONATGES 2018

 • REI: Jordi Margalef
 • REINA: Àngela Odena
 • PRINCESA: Maria Martínez
 • ST.JORDI: Marc Munné
 • C.VILAFRANCA: M. Serra Jiménez i Pep Andreu
 • C.ALENYÀ: Núria Pino i Joan Roig
 • C.GENER: Maite Pubill i Carlos Roca
 • VEGUERS: Ferran Romeu i Joana Jové

PERSONATGES 2017

 • REI: Magí Sendra
 • REINA: Encarna Cobo
 • PRINCESA: Júlia Requesens
 • ST.JORDI: Arnau Fabra
 • C.VILAFRANCA: Sílvia Ollé i Norbert Casado
 • C.ALENYÀ: Mònica Civit i Albert Pons
 • C.GENER: Laia Pastor i Jordi Pinyol
 • VEGUERS: Mª Rosa Solanes i Vicenç Puig

PERSONATGES 2016

 • REI: Josep Sanahuja
 • REINA: Anna Clofent
 • PRINCESA: Mireia Moix
 • ST.JORDI: Sebastián Ospina
 • C.VILAFRANCA: Clara Sans i Andreu Lasso
 • C.ALENYÀ: Gemma Foguet i Albert Corral
 • C.GENER: Joan Ramon Blavi i Sílvia Muriana
 • VEGUERS: Lourdes Espinar i Anton Ribas.

PERSONATGES 2015

 • REI: Agustí Solé
 • REINA: Antonia Márquez
 • PRINCESA: Esther Català
 • ST.JORDI: Marc Pallissó
 • C.VILAFRANCA: Francesc Saura i Silvia Paredes
 • C.ALENYÀ: Maties Martí i Mireia Sanahuja
 • C.GENER: Jose Valero i Maite Muñoz
 • VEGUERS: Josep Ma Martí i Maria Ribas

PERSONATGES 2014

 • REI: Francesc Olmos
 • REINA: Carme Palau
 • PRINCESA: Ariadna Pié
 • ST.JORDI: Pau Esteve
 • C.VILAFRANCA: Sergi Rebollo i Belén González
 • C.ALENYÀ: Xavier Ribas i Carmen Jiménez
 • C.GENER: Jordi Bel i Isabel Guasch
 • VEGUERS: Joan Casanovas i Laura Barragan

PERSONATGES 2013

 • REI: Josep Manel Gutiérrez
 • REINA: Montserrat Moix
 • PRINCESA: Aina Bonet
 • ST.JORDI: Guillem Cos
 • C.VILAFRANCA: Marc Vinya i Núria Sabaté
 • C.ALENYÀ: Josep M. Sans i Imma Bové
 • C.GENER: Josep M. Ferran i Laura Anglès
 • VEGUERS: Sebastià Setó I Francina Vázquez

PERSONATGES 2012

 • REI: Josep M. Sans Roselló
 • REINA: Assumpció Gaya
 • PRINCESA: Mònica Roman
 • ST.JORDI: Hector González
 • C.VILAFRANCA: Judit Rodríguez i Adrià Orga
 • C.ALENYÀ: Marta Heras i Carles Saura
 • C.GENER: Naiara Rodríguez i Toni Cartañá
 • VEGUERS: M. Serra Cartañá i Josep Dalmau

PERSONATGES 2011

 • REI: Albert Cartaña
 • REINA: Núria Huguet
 • PRINCESA: Noemí Musté
 • ST.JORDI: Txema Hernández
 • CAPS DE CASA: Ramón M. Foguet i Antònia Lorca, Francesc Martínez i Vanessa Palacios,Josep M. Gaya i Carol Vallés
 • VEGUERS: Salvador Masdeu i M. Teresa Sans

PERSONATGES 2010

 • REI: Josep M. Porta
 • REINA: Núria Parés
 • PRINCESA: Sara Martínez
 • ST.JORDI: Josep Roig
 • CAPS DE CASA: Jaume Avila i Laia Coll, Ricard Montalà i Aurora Ceres, Josep M. Sans i Marta Folch
 • VEGUERS: Vicenç Basulto i Dolors Lucas

PERSONATGES 2009

 • REI: Josep M. Cabeza
 • REINA: Carme Dalmau
 • PRINCESA: Judit Roman
 • ST.JORDI: Arnau Porta
 • CAPS DE CASA: Jaume Iglesias i Ester Farré, Carles Torregrosa i Núria Clua, Francesc Reyes i M.Carme Núñez
 • VEGUERS: Josep Badia i Roser Folch

PERSONATGES 2008

 • REI: Ramon Griso
 • REINA: Goretti Cortès
 • PRINCESA: Helga Foguet
 • ST.JORDI: Adam Fabra
 • CAPS DE CASA: Xavier Manchado i Núria Llopis, Roger Gasull i Gloria Iborra, Jordi Ferran i Àngela Carreras
 • VEGUERS: Josep Domenech i Montserrat Cortés

PERSONATGES 2007

 • REI: Matias Vives March
 • REINA: Laura Torrell
 • PRINCESA: Anna Reyes
 • ST.JORDI: Joan López
 • CAPS DE CASA: Josep M. Esplugas i Mercè Güell, Vicens Basulto i Dolors Lucas, Jordi Mateu i Creu Mora
 • VEGUERS: Maties Vives Roselló i Carme Bordell

PERSONATGES 2006

 • REI: Manolo Delgado
 • REINA: Francina Vázquez
 • PRINCESA: Laia Cos
 • ST.JORDI: Albert Vega
 • CAPS DE CASA: Josep Badia i Roser Folch, Jordi Ortiz i Dolors Canals, Albert Cartaña i Joana Sosa
 • VEGUERS: Ramon Abellà iConcepció Santanyes

PERSONATGES 2005

 • REI: Anton Gasol
 • REINA: Núria Iborra
 • PRINCESA: Anna Lafebre
 • ST.JORDI: Jordi Albalat
 • CAPS DE CASA: Francesc Sans i Cristina Sabaté, Antonio González i Antonia Márquez, Ramon Griso i Joana Roca
 • VEGUERS: Jaume Ferrer i M.Serra Amorós

PERSONATGES 2004

 • REI: Pere Domènech
 • REINA: Rosa Maria Piquè
 • PRINCESA: Marta Delgado
 • ST.JORDI: Toni Cartanyà
 • CAPS DE CASA: Joan Marc Cortés i Ester Cots, Didac Martínez i Laura Torrell, Salvador Güell i Carme Bordell
 • VEGUERS: Joan Cortés i Mercè Sans

PERSONATGES 2003

 • REI: Jaume Espelt
 • REINA: Gisela Miralles
 • PRINCESA: Bet Janer
 • ST.JORDI: Jordi Sans
 • CAPS DE CASA: Santi Porta i Pilar Cervera, Sebastià Setó i Francina Vázquez, Ferran Romeu i Joana Jové
 • VEGUERS: Lluís Vallés i M. Dolors Sans

PERSONATGES 2002

 • REI: Florià Martínez
 • REINA: M. Serra Pere
 • PRINCESA: Núria Griso
 • ST.JORDI: Jordi Piñol
 • CAPS DE CASA: Josep M. Gutierrez i Carme Muriel, Joan Casanovas i Laura Barragan, Carles Torrellas i Judit Bové
 • VEGUERS: Antoni Roca iMaria Dalmau

PERSONATGES 2001

 • REI: Jaume Roig
 • REINA: M. Carme Torres
 • PRINCESA: Ariadna Ferrer
 • ST.JORDI: Joan Roig
 • CAPS DE CASA: Xavier Bulló i Carme Pallàs, Alfons Serra i Núria Parés, Josep Casals i Pepita Alberich
 • VEGUERS: Josep M. Porta i Montserrat Farriol

ANY 2000

 • REI: Josep M. Sans Montseny
 • REINA: Montserrat Plana
 • ST.JORDI: Ivan Porta
 • PRINCESA: Laura Contijoch
 • CAPS DE CASA: Xavier Clofent i Anna Gabarró, Josep M. Domènech i Margarida, Agustí Miquel Rodriguez i Gisela Miralles

ANY 1999

 • REI: Ramon Bové
 • REINA: Carme Clofent
 • ST.JORDI: Xavier Sanahuja
 • PRINCESA: Anna Belen Gallego
 • CAPS DE CASA: Francesc Olmos i Marta Ribé, Manuel Delgado i Pastori Guerra, Xavier Carreras i M.Dolors Abel

ANY 1998

 • REI: Anton Porta
 • REINA: Maria Cortès
 • ST.JORDI: Josep M. Ferran
 • PRINCESA: Anna Ribàs
 • CAPS DE CASA: Josep M. Martí i Maria Ribàs Josep Riera i Concepció Sentañes Xavier Requesens i Goretti Cortés

ANY 1997

 • REI: Enric Balauder
 • REINA: M. Serra Cartaña
 • ST.JORDI: Jordi Mateu
 • PRINCESA: Maria del Mar Monago
 • CAPS DE CASA: Josep M. Porta i Pepita Alberich Domingo Vallés i M. Rosa Solanes Josep Miquel Sánchez i M. Serra Pere

ANY 1996

 • REI: Xavier Carreras
 • REINA: Montserrat Romeu
 • ST.JORDI: David Torrent
 • PRINCESA: Meritxell Pérez
 • CAPS DE CASA: Josep M. Sans Montseny i Encarna Cobos Josep M. Cabeza i Josefina Vallejo Florià Martinez i Antònia Torres

ANY 1995

 • REI: Josep Casals
 • REINA: Sílvia Pallissó
 • ST.JORDI: Jordi Martí
 • PRINCESA: Sílvia Ollé
 • CAPS DE CASA: Jaume Ferrer i M. Teresa Puig Anton Sanahuja i Núria Iborra Jaume Vilà i Mercè Aguilera

ANY 1994

 • REI: Josep M. Sans Montalà
 • REINA: M. Serra Boada
 • ST.JORDI: Jordi Gomà
 • PRINCESA: Núria Llopis
 • CAPS DE CASA: Valentí Pallàs i Carme Clofent Josep M. Sans i Carme Torres Josep M. Ferrer i Montserrat Escoté

ANY 1993

 • REI: Rodolf Llurba
 • REINA: Pepita Miró
 • ST.JORDI: Santi Porta
 • PRINCESA: Cristina Martí
 • CAPS DE CASA: Enric Balauder i Núria Carreras Jaume Roig i Carme Palau Josep Heras i Montserrat Llort

ANY 1992

 • REI: Joan Serafí Serra
 • REINA: M. Serra Sabidó
 • ST.JORDI: Ramon Figueras
 • PRINCESA: Isabel Canchales
 • CAPS DE CASA: Josep M. Franch i Judit Masdeu Carles Carreres i Magda Sans Ramon Roca i M. Dolors Sans

ANY 1991

 • REI: Josep M. Borràs
 • REINA: Olivia Comino
 • ST.JORDI: Ramon Figueras
 • PRINCESA: Anna Balauder
 • CAPS DE CASA: Anton Roca i Maria Escoté Lluís López i Montserrat Romeu Joan Serafí Serra i Carme Naveros

ANY 1990

 • REI: Carles Carreras
 • REINA: Montserrat Escoté
 • ST.JORDI: Ramon Figueras
 • PRINCESA: Eugènia Roselló
 • CAPS DE CASA: Salvador Sans i Anita Granados Ramon Bové i M. Teresa Dolcet Antoni Serrano i M. Cinta Cortés

ANY 1989

 • REI: Maties Vives
 • REINA: Àngels Viñas
 • ST.JORDI: Ramon Figueras
 • PRINCESA: Judit Pere
 • CAPS DE CASA: Joan Cortés i M. Serra Boada Josep Dalmau i M. Serra Cartaña Rodolf Llurba i Pepita Miró

ANY 1988

 • REI: Joan M. Viñas
 • REI: Ramon Esteve
 • REINA: M. Margarita Agustí
 • REINA: Núria Creus
 • ST.JORDI: Jordi Pucurull
 • PRINCESA: Gemma Bulló
 • CAPS DE CASA: Anton Porta i Olivia Comino Josep M.Sans Montala i M.Joana Serra Romà Panades i M. Dolors Sans

ANY 1987

 • REI: Josep M. Borràs
 • REINA: Engràcia Esbrí
 • ST.JORDI: Xavier Moragues
 • PRINCESA: Esther Llauró

Cal fer menció que l'any 1987, els Gegants de Montblanc van interpretar els papers de Rei i Reina de la primera representació de la Llegenda de Sant Jordi.

Així mateix, també volem fer un esment especial a Josep Maria Díaz Moix, que des de fa molts anys interpreta el paper de Sant Jordi, com a doble especialista en les escenes a cavall. Aquesta tasca va ser desenvolupada antigament durant molts anys per un janet contractat, en Ramon Figueras.

Per altra banda, el paper de Rei a la representació de les Corts de 1414, va ser interpretat per en Joan M. Viñas durant molts anys. Viñas va ser president de l'entitat i un dels principals impulsors de la festa.