Contracta publicitat

Una manera de col·laborar amb la Setmana Medieval és contractant publicitat. És possible inserir un anunci de la teva empresa o negoci en els diferents materials i suports de la festa: programa d’actes, mapa i/o web.

Programa d’actes:

Mida: A5 apaïsat (210 x 148 mm).
Exemplars: 7.500.
Distribució: Entre els milers de visitants de la festa i els socis de l’Associació Medieval.
Espais publicitaris:

 • Contraportada: 210 x 148 mm + 4 mm de sang (1.500 €)
 • Pàgina interior portada: 210 x 148 mm + 4 mm sang (1.200 €)
 • Pàgina a sang: 210 x 148 mm + 4 mm sang (800 €)
 • Pàgina amb marges: 194 x 132 mm (800 €)
 • ½ pàgina: 95 x 132 mm (400 €)
 • ¼ pàgina: 95 x 64 mm (200 €)
 • Mòdul apaïsat: 95 x 30 mm (120 €)
 • Mòdul petit: 45,5 x 30 mm (80 €)

Mapa

Mida: A3 apaïsat (420 x 297 mm).
Exemplars: 7.500.
Distribució: Entre els milers de visitants de la festa.
Espais publicitaris:

 • Mòdul 251 x 91 mm (280 €)
 • Mòdul 149 x 91 mm (200 €)
 • Mòdul 98 x 91 mm (150 €)
 • Mòdul 98 x 43 mm (100 €)
 • Mòdul 47 x 91 mm (100 €)
 • Mòdul 47 x 43 mm (60 €)
 • Senyalització de l’establiment al mapa (100 €)

Web

Número de visites anuals: 80.000.
Tots els banners inclouen l’enllaç a un altre web.
Les tarifes donen dret de permanència al web des de la seva contractació fins el 31 de desembre de 2016.
Espais publicitaris:

 • Banner A (Plana d'inici): 340 x 330 px (150 €)
 • Banner B (programa - part superior): 1020 x 125 px (200 €)
 • Banner C (programa - part inferior): 495 x 185 px (100 €)

Sol·licitud, contacte a: info@setmanamedieval.cat

Marcar una o més opcions


Documentació: